Preise Elefanten:

Elefant 20 Euro

Spieluhr 15 Euro

Herzapplikation beidseitig 10 Euro

Namensstickerei (einseitig) 15 Euro

Preise Teddybären:

Teddybär 25 cm 55 Euro

Teddybär 30 cm 75 Euro

Teddybär 60 cm 240 Euro

Teddyhalstuch 5 Euro

Namensstickerei 15 Euro

Spieluhr 15 Euro

Preise Gänse:

Gans 30 Euro

Namensstickerei 15 Euro

Spieluhr 15 Euro